En vackert blomstrande 103-åring

Karlstads koloniträdgårdsförening har en lång historia. Redan 1906 gjordes ett första försök att få koloniträdgårdar i Karlstad. Det dröjde dock till 1911 innan frågan aktualiserades på nytt och den första oktober 1912 skrev kontrakt med kommunen. Marken som togs i anspråk låg på Sundsta, på den plats där Älvkullegymnasiet ligger idag.

Kolonin på 20-talet

År 1954 flyttades 21 stycken stugor från Sundsta till Kroppkärr för att ge utrymme för den nya brandstationen. Fyra år senare, 1958, flyttades inte utan protester samtliga 75 stugor till det nya området på Kroppkärr.

I dag består koloniträdgårdsföreningen av totalt 116 stugor fördelade på två områden vid Kroppkärrsallén. Det övre området hyser 40 stugor och det nedre området har 76 stugor. Varje stuga står på en tomt med ca 300 m² yta. På båda områdena finns gemesamhetsanläggningar med toaletter och duschrum. Dessutom har föreningen 24 stycken odlingslotter som varierar från 13 m² – 200 m². Följer man stora allén på nedre området kommer man till Sjögården, en vackert belägen samlingslokal alldeles nere vid Kroppkärrssjön.

För oss kolonister är detta en oas mitt i Karlstad. Här mår vi bra i kropp och själ. Redan vid sekelskiftet fanns en känd kvinna vid namn Anna Lindhagen som talade sig varm för kolonirörelsen. Hennes ord från då stämmer väl in vår tid…

Där kan folk odla, där kunna de komma från sina
kvava bostäder. Där kunna de få andas en friskare
luft, där kunna de fröjda ögat vid det som växer och
blommar, där kunna de få fred och tystnad, finna lugn
och ro för sinnen och själen.

Vill du läsa mer?

Klicka för att komma åt kolonihistorik.pdf