Ordningsreglerna kommer att uppdateras. De som gäller tills dess finns på bifogad pdf-fil. Rödmarkerat stycke ang bygglov har ändrats till gällande. Årsavgfiten är höjd till 2500 kr.

Ordningsregler