Villkor i korthet*

  • Depositionsavgift betalas kontant till hyresvärd vid bokningstillfället och återbetalas efter godkänd efterbesiktning.
  • Vid avbeställning inom en månad från tillställningen sker ingen återbetalning av depositionsavgiften.
  • Hyresgästen måste själv närvara vid uthyrningstillfället och ansvarar för att Sjögården låses när tillställningen är avslutad. Grinden till koloniområdet skall vara låst senast 21.00.
  • Sjögården skall återlämnas iordningställd och välstädad. Detta gäller även den yttre miljön. Hyresgästen är ersättningsskyldig för eventuell skada/stöld.
  • Ljudvolymen anpassas till tidpunkten på dygnet.
  • Städningen skall vid endagshyra utföras direkt efter sammankomsten. Vid flerdagshyra skall städningen vara avslutad senast klockan 13.00.
  • Hyresgästen tar själv hand om och fraktar bort sitt skräp. Föreningens soptunnor får ej användas.
  • Biltrafik i området är tillåten för i- och urlastning av tyngre saker. Parkering av bilar skall ske på parkeringsplatser utanför entrégrinden.
  • Övernattning i lokalen är ej tillåten.

* I samband med bokningsförfrågan erhålles fullständig information om villkor för uthyrning.